Здравейте, аз съм

Гергана Кехайова

ЗА МЕН

Здравейте, казвам се Гергана Кехайова. Аз съм клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишен стаж в лечението и превенцията на редица заболявания в областа на психичното здраве. Основните направления в работата ми са:

‒ Психодиагностика

‒ Психотерапия

‒ Фамилна терапия

‒ Психотерапия с деца

‒ Психосоциална рехабилитация на хора с психични заболявания

‒ Лечение на зависимости от психоактивни вещества и хазарт

 

ТЕРАПИЯ

Терапия по метода на психодрама:

При психодрамата клиента изживява минали, сегашни или очаквани житейски травмиращи ситуации, опитвайки се да ги разбре и осмисли по-пълно. Целта на метода е постигането на катарзис (преход и промяна в настоението, която довежда до обновяване и възобновяване желанието за живот).

 

 

Когнитивно-поведенческа терапия:

Това е съвременен метод разработен специално за лечение на депресия, тревожност, зависимости, фобии и някой други проблеми. Това помага на клиента да разбере как това вреди на неговото психическо функциониране и как това може да бъде прекратено. Целта е психична и социална рехабилитация.

 

 

Терапия при зависимости от психоактивни вещества и хазарт:

(нефармакологична терапевтична интервенция)

Когнитивно-поведенческата терапия е един от най-често прилаганите лечебни методи при работа със зависимите пациенти. Поведенческата терапия се фокусира изцяло върху модификация на поведението, а когнитивната е фокусирана върху

 

 

ДЕЙНОСТИ

Психодиагностика:

‒ Интервю

‒ Клинични тестове

‒ Психологични изследвания за ТЕЛК

‒ Изготвяне на съдебно психологична експертиза

 

 

Терапии:

‒ При тревожно депресивни разстройства

‒ Работа при рискови ситуации

‒ Превенция на рецидив

‒ Психотерапия след посттравматичен стрес

‒ Фамилно консултиране

‒ Детска психодиагностика и психотерапия с деца

‒ Индивидуално и групово обучение

‒ Социални умения на хора с психични заболявания

 

 

 

СЕРТИФИКАТИ

КОНТАКТИ

Адрес:

гр. Пловдив, ул. Васил Априлов №2, ет. 4, каб. 4

 

Телефон:

0895 642 730

 

 

E-mail:

daligeri@abv.bg

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.