Меню Затваряне

Психодиагностика

Психодиагностика е основен инструмент на клиничните психолози с помощта на използваните от тях методи. Независимо дали става дума за интелектуален дефицит, проблеми в междуличностните взаимоотношения или поведенчески разстройства, психодиагностиката предоставя на клиничните психолози средство, с което те могат да определят диагнозата и цялостното описание на личността.

Психодинамика предоставя и полезни насоки за по-нататъшно лечение. В зависимост от диагнозата е възможно да се предложи конкретна психотерапия, която е най-подходяща за определено заболяване.

Психодиагностиката е вид клинично психологическо изследване, което се извършва със различни психометрични инструменти, психодиагностични методики и процедури за изследване. Психодиагностика служи за:

 • оценка на психичното функциониране на индивида в норма и патология;
 • извършвате на невропсихологична оценка;
 • формулиране на диагноза за психичното функциониране.
Психодиагностика от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт

Психодиагностика се препоръчва за:

 • Хора с емоционални проблеми, които често изпадат в състояние на криза;
 • Хора с пристъпи на итревожност;
 • Хора, които за дълъг период от време проявяват признаци на депресия;
 • Съмнение за органични увреди на мозъка;
 • Хора, за които се подозира, че страдат от личностно разстройство;
 • Хора, за които се подозира, че имат диагноза на шизофрения;
 • Хора с интелектуален дефицит, слаба концентрация, нарушено внимание, проблеми с паметта;
 • За доуточняване на диагноза;
 • Лица, които ще се явяват на ТЕЛК;
 • При препоръка от лекар.

Минесотски многофакторен личностен въпросник-2 (MMPI-2)

MMPI-2 е най-популярният и най-добре проучениятличностен въпросник в света. ММPI-2 покрива почти целия спектър от психични иемоционални разстройства и се е превърнал в неизменна част от почти всякоклинично изследване.

Минесотският многофакторен личностен въпросникпредставлява широкоспектърен клиничен тест, който оценява множество характерниконфигурации от личностни черти.

MMPI-2 има 567 елемента, ре­зултатите по скалите дават възможност да изграждане на надежден кли­ничен профил. Имат се предвид 10 диагностични скали: хипохондрия; депресия; хистерия; психопатия; мъжественост-женственост; параноя; психостения; шизоидия; хипомания; социална интроверсия. MMPI-2 включва и още много други допълнителни скали за идентифициране на възможни психопатологични характеристики и личностни черти.

Десетте диагностични скали дават възможност на клиничния психолог да се ориентира в психичното състояние на изследваното лице и дължи ли се то на психиатрична диагноза. Докато допълнителните позволяват да се разшири информацията за основните скали, разграничаващи съдържанието и естеството на симптомите.

MMPI -A – Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши – (6-16 г.)

Най-широко използван, обективен и диагностичен тест и изследване на личностните особености в юношеска възраст.