Меню Затваряне

Психодинамична терапия

Психодинамична терапия е форма на дълбинна психология, основния фокус, на която е да разкрие несъзнателното съдържание на психиката на клиента, за да облечки психичното напрежение. По този начин е подобна и психоанализата, но все пак психодинамичната терапия се опитва да бъде по-краткотрайна, отколкото психоанализата.

Психодинамична терапия от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт

Също така разчита и на междуличностните взаимоотношения между клиент и психотерапевт повече от всяка друга форма на дълбинна психология. Относно подхода, тази форма на терапия е също и по-еклектична, отколкото другите. Психодинамична терапия по-скоро взима техники от редица източници, отколкото да разчита на една единствена система за интервенция. Това е акцент, който се използва в индивидуалната, групова и фамилна психотерапия.