Меню Затваряне

EMDR Терапия

Бързо действащ и признат в академичните среди, наред с класическите школи, този метод успява да се разпространи благодарение на уникалните резултати, подкрепени научно с голям брой емпирични доказателства.

EMDR Терапия - Бързо действащ и признат в академичните среди, този метод успява да се разпространи благодарение на уникалните резултати

Началото

Създаден от американската психоложка Francine Shapiro, Очните движения  използвани  по време на терапията наподобявали очните движения в REM фазата на съня – фазата, в която имаме съновидения. През 1989 г. започнали редица експерименти и контролирани изследвания с доброволци, които “преработвали” неприятни събития по този начин.

През 1990 г. Shapiro събира достатъчно данни и официално създава методика, наречена EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) или десентизация и преработка чрез очни движения.

В самото начало прилагането EMDR започва при ветерани от войната, страдащи от ПТСР (пост травматично стресово разстройство), при хора преживели катастрофи, травмиращи събития, физическо и сексуално насилие, раздяла, загуба.

През 2004 г. EMDR е призната за най-ефективната терапия за такива проблеми от американската психиатрична организация.

Продължава да се развива сферата на приложение и да се правят нови опити – прилага се в сферата на тревожност, паник атаки, обсесивно-компулсивно разстройство, хранителни разстройства, фобии, депресии, подобрява усещането на човек в сфери – училище, работа, спорт, бизнес, помага при най-разпространената фобия – страх от говорене пред публика.

Прилага се при всякакви спомени – дори фантазни – които често присъстват в ранното детство.

През 2013 г. EMDR (заедно с когнитивно-поведенческата терапия) е препоръчана като най-добра терапия за деца, юноши и възрастни преживели травми и страдащи от ПТСР (пост-травматично стресово разстройство).

Вътре в мозъка

Изследвания на клиенти, преминали през EMDR терапия показва какво се случва на ниво мозъчна активност.

Изследвания с fMRI (функционален ядреномагнитен резонанс) илюстрират промяната на ниво мозъчна активност преди и след една EMDR сесия. Това нагледно обяснява как след “преработката” събитието не носи на човека този дискомфорт, който изпитва първоначално.

Минало Настояще Бъдеще

Стремежът на EMDR е да намали максимално дискомфорта от събитията, носени в нашите спомени с помощта на т.н. адаптивна преработка на информацията. Преработката обхваща три сфери – минало, настоящи отключващи фактори и бъдеще.