Меню Затваряне

КПТ (Когнитивно-поведенческа терапия)

Основна задача на когнитивно-поведенческа терапия е да промени негативните мисловни и поведенчески модели. От там се променя и цялостното себеусещане на човека в различни ситуации от живота. Тя не цели да насочи мислите в положителна насока, а само да ги върне в реалността. Тази терапията кара човек да погледне реалистично на света около себе си.

Реалната оценка и промяната на възприятията води и до промяна на настроението и поведението. За постигане на подобни резултати когнитивно-поведенческа терапия използва когнитивни и поведенчески техники. При когнитивните техники се откриват всички негативни мисли и се изясняват основните вярвания на човека. С помощта на психотерапевт се прави логически анализ на базата на вероятността и доказателствата, като се развиват множество алтернативни гледни точки.

При поведенческия метод се провеждат различни експерименти с поведението, експозиция или терапия на излагането, т.е. пациентът се поставя в конфронтация с нещата, от които се страхува. Терапията залага на това пациентът да погледне реално на живота си и да започне да мисли в тази перспектива. По време на процеса той се научава да прилага новиметоди за справяне и разрешаване на проблемите. Те са приложими във всякакви ситуации и му помагат в занапред в живота.

КПТ (Когнитивно поведенческа терапия) от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт