Меню Затваряне

Групова терапия

Групова терапия е форма на психотерапия, където всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници в групата. По време на тези сесии всеки може да сподели своите проблеми.

Лично аз използвам този вид психотерапия при хора с нарушено социално функциониране. Този подход дава много добри резултати и при хора с тревожни разстройства (ако те са съгласни на групова психо терапия).

Групова терапия от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт

Чрез групова терапия се създават условия за пълноценно общуване и комфорт

Процесът на емпатия (съчуствие и разбиране),съпреживяване с останалите и получаването на подкрепа от участниците в групата е мощно средство за въздействие. To спомага да се преодолеят настоящите конфликти в живота, както и травми оказващи негативно влияние върху нашия живот. В групата се практикуват нови начини на поведение и на базата на тях се получават обратна връзка от останалите, за впечатлението което вашите действия създават у тях.

В групата имате възможност за персонализирано внимание както от терапевта, така и от другите в групата. В процеса на работата върху индивидуални проблеми в групата осъзнавате вашите емоционални отговори и потребности. Групата дава усещане за защитена среда и подкрепа.

Работата в група може да актуализира ”да извади” дълбоко потиснат ваш проблем, за който на вас ви е трудно да говорите или се страхувате да го направите. Индивидуалните преживявания в групата могат да действат като катализатор на други участници да работят върху техните собствени преживявания. По същия начин, както вие добивате опит от другите чрез техните подобни индивидуални преживявания. Може да видите идеи и възможности за решения за които не сте подозирали или не сте успели да видите. Решения, които бихте могли да приложите към собствения си живот.

В общата група всеки може да присъства. Тук можем да преодолеем своите травми, брони, емоционални блокажи. Да се справим със свои страхове, тревоги, усещане за самота и тъга. Груповата терапия може да бъде използвана за основен терапевтичен метод, но също така може да бъде и допълнение към индивидуалните терапевтични сесии.