Меню Затваряне

Гещалт терапия

Гещалт терапия в Пловдив – прекият превод на „гещалт” означава „нещо, което е пред очите. Тя е „цялост”, обща фигура, единство между тяло, чувства и разум. Цялост между минало, настояще и бъдеще във всеки момент. Свободата да се движиш със своето темпо и да изразяваш или не всяка част у теб без осъждане, оценяване и диагностициране. А с разбиране, топлота, искрено желание за разбиране с уважение и смисъл към всяка болка.

Гещалт терапия приема отношение на равенство между терапевт и клиент, като между две равни човешки същества. Тя истински вярва, че човек няма нужда от поредния авторитет в живота си, който да му дава наставления. Тук взаимоотношението не е на „лекар-пациент или „ученик-учител”, тоест не вертикално, а хоризонтално – като среща на двама души, които са равни по между си съобразявайки се с темпото на клиента и свободата да избере кое е добре за него в този момент.

Гещалт терапия от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт

Гещалт терапията не дава готови отговори, защотовярва, че у всеки човек има цяла вселена от чувства и преживявания и не може дабъде поставян в рамки, термини и диагнози. Тя няма да те „нахрани“ итака да те направи зависим от това да те прави „сит“. Тя ще типомогне да се научиш да приготвяш сам най-пълноценната „храна“ засебе си. Гещалт терапевтът е отворен да те опознае без призмата на диагнози иетикети, носи искрено желание да ви чуе и разбере с всичко, което си преживял.С вас е през всяка стъпка към опознаването на самия себе си. Гещал терапията вярва,че нищо у човека не е сбъркано и повредено, а просто има нужда да бъде открито.

Всеки човек е истинския експерт за собствения си живот. Винаги има причина да сме такива, каквито сме. Безценният дар на гещалт терапията е, че почита миналото и всичко, което сме преживяли там, но не ни оставя там. Показва ни как се свързва това с настоящето, в сегашния проблем. Тя не е само поглед назад, където нищо не може да се промени, нито само напред, където все още е далеч. Тя е реално усещане за момента, което не означава да не мислим за бъдещето. Гещалт терапията вярва, че всички тревоги у човек идват от мисли за онова, което не се е случило в миналото или което може да не се случи в бъдещето. При тази психотерапия в безопасна среда се изследва кое е онова, което пречи в живота ни. Там е и отговорът как и защо повтаряме едни и същи модели на поведение, които ни пречат и носят горчивина…

Гещалт терапията е постоянно търсене на естествената хармонията в нас и по-добро качество на живот. Избирайки Гещалт терапията човек може да се превърне в психотерапевт на самия себе си.